BioMineWiki talk:Workshop 071217

From BioMineWiki

Jump to: navigation, search

Jag undrar vilka punkter man bör ta upp på en sådan här workshop? --Anna Bauer 07:57, 19 June 2007 (CEST)

Jag tycker att man bör börja med att ta upp vad wikis är för något. --Anna Bauer 07:58, 19 June 2007 (CEST)

Tidsplan

Hur länge skall föredraget vara? --Anna Bauer 07:59, 19 June 2007 (CEST)

Personal tools