User talk:Anders Norberg

From BioMineWiki

Jump to: navigation, search

Hej Anders

Bra med screenshots o en sammanställning av varje läroobjekt. Jag har bytt namn (och avdelning) för alla läroobjekt till [[Learning object:Läroobjektets namn]] för att en sida med Läroobjektets namn inte skall kollidera med en sida som länkar till BioMineWiki-innehåll. Exempel: Nu finns det en sida som heter Electrowinning med innehåll som skrivs o utvecklas i BioMineWikin samt en sida som heter Learning object:Electrowinning som länkar till alla läroobjekt om electrowinning som ligger utanför BioMineWiki.

Några råd:

  • När du länkar till något - ge länken ett beskrivande namn. "Here" eller "link" är inga goda namn.
  • Simulation tools kan bättre namnges som Simulation tools applied to chemical engineering eftersom detta är mer specifikt, det faktiska namnet på ppt-presentationen och inte inkluderar en massa övriga simueringsverktyg.
  • Link to Simulation tools bör hellre uttryckas som Simulation tools eftersom det annars bli kaka på kaka. Färgen markerar att det hela handlar om en länk.
  • Observera att Economic Estimations: general concepts and rules for parameters calculation inte länkar till samma sida som Economic estimations: general concepts and rules for parameters calculation såvida man inte gör en REDIRECT. Mediawiki skiljer nämligen på små o stora bokstäver.
  • En sida med det enda innehållet See wikipedia article on ammonium känns inte meningsfull. Nackdelen med en sådan sida är att länkar som leder till artikeln Ammonium ser ut som om den har ett innehåll (i BioMineWiki) trots att den enbart är en wikipedia länk. Då är det antagligen bättre att Ammonium ser ut som en röd länk - alltså en sida som saknar innehåll. I så fall kan man ju själv söka info på nätet o får wikipedia som en av de första träffarna.

--Anna Bauer 15:30, 26 October 2008 (CET)

Personal tools